Loading...

MENU

Dịch vụ sau thu hoạch

Dịch vụ sau thu hoạch

Giúp thu hoạch các loại cây trồng, vụ lúa hiệu quả, giảm sức lao động.

  • Chia sẻ qua viber bài: Dịch vụ sau thu hoạch
  • Chia sẻ qua reddit bài:Dịch vụ sau thu hoạch
Liên hệ

Dịch vụ:

- Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy.

- Tỉa hạt bông.

- Sơ chế thô lá thuốc lá, thuốc lào.

- Sơ chế thô hạt cô ca, ...

Loại trừ:

- Khâu chuẩn bị sản xuất của nhà sản xuất nông nghiệp, hoạt động này được phân vào nhóm 011 (Trồng cây hàng năm) hoặc nhóm 012 (Trồng cây lâu năm).

- Cuốn và sấy thuốc lá được phân vào nhóm 1200 (Sản xuất sản phẩm thuốc lá).

- Các hoạt động thị trường của các thương nhân và các hợp tác xã được phân vào nhóm 461 (Đại lý, môi giới, đấu giá).

- Hoạt động bán buôn sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến được phân vào nhóm 462 (Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống).

tags

Dịch vụ liên quan